Centrum Analiz Ekonomicznych

HAPIEE: Health, Alcohol and Psycho-social Factors in Eastern Europe

Projekt HAPIEE jest badaniem realizowanym w kilku centrach badawczych którego celem jest ocena wpywu diety, spożcia alkoholu i czynników psycho-społecznych na zdrowie wśród populacji mężczyzn i kobiet w wieku 45-64 mieszkających w:

Nowosybirsku (Rosja)
Krakowie (Polska)
Kaunas (Litwa)
i w pięciu miastach Republiki Czeskiej|

Celem badania jest, między innymi, zbadanie przyczyn wysokiej umieralności wśród populacji zamieszkujących Centralną i Wschodnią Europę.

Projekt HAPIEE jest koordynowany przez grupę badawczą kierowaną przez prof. Micheala Marmota na Wydziale Epidemiologii University College London. Polska część badania koordynowana jest na Wydziale Epidemiologii i Nauk Populacujnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierownikiem polskiej grupy badawczej w Krakowie jest prof. Andrzej Pająk)

CenEA współpracuje z grupami badawczymi UCL i UJ przy realizacji badania, a w szczególności w związku z tworzeniem i analizą modułu ekonomicznego badania w drugiej rundzie HAPIEE przeprowadzonej w latach 2007/08.

Więcej informacji o HAPIEE na stronie projektu.