Centrum Analiz Ekonomicznych

Raport Mikrosymulacyjny 01/13

Finansowe wsparcie rodzin z dziećmi w Polsce w 2013 roku


Michał Myck, Michał Kundera, Monika Oczkowska

Abstrakt:

Niniejszy Raport przedstawia analizy najważniejszych elementów finansowego wsparcia rodzin z dziećmi w Polsce w 2013 roku: świadczeń rodzinnych i preferencji podatkowych  przysługujących rodzicom posiadającym dzieci na utrzymaniu. Wyniki opierają się na wyliczeniach wysokości wsparcia finansowego rodzin z dziećmi w odniesieniu do przykładowych typów rodzin oraz bazy danych polskich gospodarstw domowych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych 2010 przy wykorzystaniem modelu mikrosymulacyjnego SIMPL.

Share this post