Centrum Analiz Ekonomicznych

Raport Mikrosymulacyjny 02/13

Finansowe wsparcie rodzin w Polsce: przykłady modyfikacji w systemie podatkowym


Michał Myck, Michał Kundera, Monika Oczkowska

Abstract:

W Raporcie przedstawiono wpływ modyfikacji systemu podatkowego w oparciu o rozwiązania funkcjonujące w systemie francuskim i efekty wprowadzenia preferencji

podatkowych dla rodzin z dziećmi oparte na wielokrotności kwoty wolnej od podatku. Raport przedstawia możliwość przesunięcia preferencji podatkowych dla rodzin z dziećmi w postaci ograniczenia możliwości wspólnego rozliczania się małżeństw i innych alternatywnych zmian w systemie podatkowym.
Załącznik A zawiera symulacje dotyczące możliwości włączenia ulgi na dzieci w podatku rolnym.

Share this post