Centrum Analiz Ekonomicznych

Wiadomości: SHARE, pierwsze wyniki po kryzysie

thumb_logo_shareAktywność w okresie starzenia się i solidarność międzypokoleniowa w Europie: pierwsze wyniki oparte o 4. rundę badania "SHARE: 50+ w Europie" zostaną zaprezentowane dzisiaj (27.06.2013) w Brukseli.

 

 

Share_logo

logo_eu

6th_framework_logo7th_framework_logo

Aktywność w okresie starzenia się i solidarność międzypokoleniowa w Europie: pierwsze wyniki oparte o 4. rundę badania "SHARE: 50+ w Europie" zostaną zaprezentowane dzisiaj (27.06.2013) przez międzynarodową grupę badawczą SHARE w Brukseli. Wybrane wyniki z prezentowanej książki przedstawia informacja prasowa CenEA dostępna tutaj.


Książka zatytułowana: "Active Ageing and Solidarity between Generations in Europe – First Results from SHARE after the Economic Crisis" (Aktywność w okresie starzenia się i solidarność międzypokoleniowa w Europie – pierwsze wyniki badania SHARE po kryzysie gospodarczym) pod redakcją Axela Börsch-Supana, Martiny Brandt, HowiegoLitwina oraz Guglielmo Webera jest dostępna pod adresem:

http://www.degruyter.com/view/product/185064

 

Więcej informacji na temat projektu SHARE: 50+ w Europie znaleźć można na stronach projektu SHARE:


Polska strona projektu SHARE: www.share50plus.pl

Centralna strona projektu SHARE: www.share-project.org