Centrum Analiz Ekonomicznych

Wiadomości: PIT - podwyżki przez „zamrażanie”

ReportOpublikowany dzisiaj (06.11.2013) Komentarz CenEA przedstawia skalę podwyżek opodatkowania w podatku dochodowym PIT, wynikających z polityki nominalnego "zamrażania" parametrów systemu PIT od 2009 roku.  


ReportKomentarz CenEA przedstawia konsekwencje polityki nominalnego "zamrażania" parametrów systemu PIT od 2009 roku. Od czasu ostatniej znaczącej reformy systemu osobistego podatku dochodowego, która weszła w życie w styczniu 2009 roku, polityka zamrażania parametrów systemu podatkowego spowodowała znaczące podniesienie poziomu opodatkowania. W okresie 2009-2013 dochody gospodarstw domowych spadły w wyniku tej polityki o około 3,7 mld zł w ujęciu rocznym, a włączając inne rozwiązania w systemie PIT, podatki wzrosły o około 4,3 mld zł rocznie. Proponowane w projekcie ustawy budżetowej ponowne mrożenie parametrów systemu obniży dochody gospodarstw domowych o kolejne 0,2 mld zł rocznie.

Komentarz CenEA można pobrać tutaj oraz na stronie Opinie i Komentarze.
Informacja prasowa znajduje się na stronie Centrum Prasowe CenEA.

Wyliczenia konsekwencji analizowanej polityki względem PIT dla przykładowych gospodarstw domowych można znaleźć tutaj
Kontakt dla mediów:

FineArt Communications
Monika Stelmach
mstelmach@fineart-com.pl tel. +48 698 649 888
Magdalena Żuk
mzuk@fineart-com.pl tel. +48 608 362 996