Centrum Analiz Ekonomicznych

Wiadomości: podwyżka PIT przez zamrażanie - rządowy plan na lata 2015-2017

wykrespressOpublikowana dzisiaj (25.04.2014) Informacja prasowa CenEA przedstawia skalę podwyżek opodatkowania w systemie PIT, wynikających z rządowego planu kontynuacji polityki nominalnego zamrażania parametrów tego systemu na lata 2015-2017.


wykrespress

Rządowy Wieloletni Plan Finansowy Państwa opublikowany w tym tygodniu (22.04.2014) zakłada m.in. kontynuację polityki zamrażania nominalnych wartości w systemie podatkowym PIT w latach 2015-2017, którą rząd stosuje od czasu ostatniej znaczącej reformy systemu podatku dochodowego od osób fizycznych z 2009 r. W okresie od 2009 do 2014 r. dochody gospodarstw domowych spadły w wyniku tej polityki o około 3,9 mld zł w ujęciu rocznym. Proponowane przez rząd ponowne mrożenie parametrów systemu w kolejnych latach (2015-2017) obniży dochody gospodarstw domowych o 4,8 mld zł rocznie.

Informacja prasowa znajduje się na stronie Centrum Prasowego CenEA

Wyliczenia konsekwencji analizowanej polityki względem PIT dla gospodarstw domowych w podziale na decyle dochodowe można znaleźć tutaj .

Kontakt dla mediów: 

FineArt Communications
Monika Stelmach 
mstelmach@fineart-com.pl tel. +48 698 649 888
Magdalena Żuk
mzuk@fineart-com.pl tel. +48 608 362 996