Centrum Analiz Ekonomicznych

Raport Mikrosymulacyjny 02/14

Pułapka bezrobocia i polski system świadczeń rodzinnych: modyfikacje systemu wspierające zatrudnienie rodziców


Michał Myck, Michał Kundera, Mateusz Najsztub

Streszczenie:

Niniejszy Raport przedstawia analizy polskiego systemu świadczeń rodzinnych w kontekście relacji finansowego wsparcia rodzin i bodźców finansowych do podjęcia zatrudnienia przez rodziców. W Raporcie przedstawiono efekty planowanych na listopad 2014 zmian wartości progów w systemie świadczeń rodzinnych oraz symulacje potencjalnych zmian systemu w 2015 roku i alternatywnych rozwiązań nakierowanych na zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia wśród rodziców. Wyniki opierają się na wyliczeniach przeprowadzonych na bazie danych polskich gospodarstw domowych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych 2011 przy wykorzystaniu modelu mikrosymulacyjnego SIMPL.

Share this post