Centrum Analiz Ekonomicznych

Wiadomości: Rządowe propozycje zmian w zakresie ulgi podatkowej na dzieci

19_09_2014_grafika2_cenea
Komentarz CenEA opublikowany w dniu dzisiejszym (19.09.2014) przedstawia analizę założeń i skutki dla rodzin z dziećmi rządowego projektu zmian w zakresie ulgi podatkowej na dzieci podanego do wiadomości publicznej 5. września 2014 r.19_09_2014_grafika2_cenea


Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zaproponowany przez rząd zakłada z jednej strony podwyższenie o 20% wartości ulgi podatkowej na trzecie i kolejne dzieci, zaś z drugiej - możliwość wykorzystania ulgi na dzieci do maksymalnej wartości określonej nie tylko obciążeniem podatkowym jak w obecnym systemie, ale również do wysokości płaconych składek ZUS i części składki zdrowotnej. 
Według wyliczeń z wykorzystaniem modelu SIMPL taka zmiana w systemie może ograniczyć dochody podatkowe budżetu państwa o 1,8 mld zł rocznie. Całkowity koszt dla sektora finansów publicznych wyniósłby około 1,5 mld zł, ze względu na ograniczenie wypłat świadczeń rodzinnych związane z przekroczeniem kryterium dochodowego przez wyższe w wyniku reformy dochody netto rodzin. Taka sytuacja może dotyczyć około 67 tys. rodzin, których dochód do dyspozycji zmniejszyłby się w wyniku wprowadzenia propoznowanych zmian.

Komentarz CenEA jest dostępny na stronie Opinie i komentarze CenEA
Informację prasową dotyczącą Komentarza można znaleźć na stronie Centrum prasowego CenEA.


Różnicę w wysokości ulgi podatkowej na dzieci pomiędzy systemem proponowanym przez rząd a obecnym w zależności od dochodu brutto rodziny i liczby dzieci przedstawiono na Wykresie.

Kontakt dla mediów:
FineArt Communications
Magdalena Żuk
mzuk@fineart-com.pl tel. +48 608 362 996