Centrum Analiz Ekonomicznych

SIMPL: Polish Microsimulation Model

simpl_logo Model SIMPL jest polskim  modelem mikrosymulacyjnym.

 

Prototyp modelu powstał w oparciu o dane Badania Budżetów Gospodarstw Domowych (2003) w ramach międzynarodowego projektu zrealizowanego w latach 2005/06 dla trzech polskich Ministerstw: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Gospodarki. Grupa badawcza, która opracowała prototyp modelu składała się z Oliviera Bargain, Leszka Morawskiego, Michała Mycka i Mieczysława Sochy. Projekt był administrowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dalsza rozbudowa modelu SIMPL, która objęła rozszerzenie jego funkcjonalności i zakresu oraz uaktualnienia bazy danych na której model się opiera była możliwa dzieki finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach programu: „Model mikrosymulacyjny jako narzędzie wspierające politykę rynku pracy". Ten projekt został zrealizowany dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i był również administrowany przez WNE UW.

Model jest obecnie uaktualniany i rozbudowywany w ramach współpracy pomiędzy naukowcami CenEA i WNE UW.


Co to jest model mikrosymulacyjny?


Wybrane publikacje na podstawie modelu SIMPL:

 

‘Klin'-ing up: effects of Polish tax reforms on those in and on those out

Leszek Morawski, Michał Myck,
CenEA Working Paper 05/09


Multi-family households in a labour supply model: a calibration method with application to Poland

Peter Haan, Michał Myck

CenEA Working Paper 04/09