Centrum Analiz Ekonomicznych

SIMPL: Polish Microsimulation Model

simpl_logo Model SIMPL jest polskim modelem mikrosymulacyjnym.

 

Prototyp modelu powstał w oparciu o dane z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych (2003) w ramach międzynarodowego projektu zrealizowanego w latach 2005/06 dla trzech polskich Ministerstw: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Gospodarki. W skład grupy badawczej, która opracowała prototyp modelu weszli Olivier Bargain, Leszek Morawski, Michał Myck i Mieczysław Socha. Projekt był administrowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dalsza rozbudowa modelu SIMPL, która objęła rozszerzenie jego funkcjonalności i zakresu oraz uaktualnienia bazy danych, na której model się opiera, była możliwa dzieki finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach programu: „Model mikrosymulacyjny jako narzędzie wspierające politykę rynku pracy". Ten projekt został zrealizowany dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Od tego czasu model jest regularnie uaktualniany i rozbudowywany. SIMPL stał się kluczowym narzędziem analitycznym CenEA i podstawą dużej części naszych prac naukowych oraz analiz polityki społeczno-gospodarczej. 

 

Co to jest model mikrosymulacyjny?