Centrum Analiz Ekonomicznych

Wiadomości: Projekt budżetu na rok 2015 - jak plany odczują domowe budżety?

2014_10_28_wykresKomentarz CenEA opublikowany w dniu dzisiejszym (29.10.2014) przedstawia analizę założeń zawartych w projekcie budżetu na 2015 rok przedłożonym w Sejmie RP 24 września 2014 r. przez rząd.
2014_10_28_wykres

Projekt budżetu na rok 2015 zakłada rozwiązania nakierowane na poprawę sytuacji finansowej rodzin z dziećmi oraz emerytów i rencistów poprzez wprowadzenie zmian w sposobie rozliczania ulgi podatkowej na dzieci oraz w podejściu do waloryzacji emerytur i rent. Jednocześnie na niezmienionych poziomach pozostają nominalne wartości parametrów systemu podatkowego, takie jak koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku i próg podatkowy. Choć cały pakiet tych propozycji przyniesie gospodarstwom domowym korzyści w wysokości około 1,5 mld zł rocznie, to zamrożenie parametrów systemu obniży korzyści z reform ulgi i waloryzacji, a dla 5,5 mln gospodarstw oznaczać będzie spadek dochodu do dyspozycji.

 

Pełna wersja Komentarza dostępna jest na stronie CenEA w zakładce Komentarze.
Informację prasową można znaleźć w zakładce Centrum prasowego.


Zmiana dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych w wyniku propozycji rządowych zawartych w projekcie budżetu na 2015 r. w podziale na dochodowe grupy decylowe przedstawiona jest na Wykresie.

Kontakt dla mediów:
FineArt Communications
Magdalena Żuk
mzuk@fineart-com.pl tel. +48 608 362 996