Centrum Analiz Ekonomicznych

Mateusz Najsztub

Mateusz Najsztub pracuje jako analityk w Fundacji CenEA od 2013 roku. Pomimo uzyskania tytułu magistra chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2011 roku, jego zainteresowania obejmują również politykę europejską oraz społeczną, co przełożyło się na dwa staże odbyte w Parlamencie Europejskim. Obecnie uczestnik studiów doktoranckich z ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Połączenie zainteresowań sprawami publicznymi z wiedzą oraz podejściem analitycznym z nauk ścisłych znajduje zastosowanie w pracy z modelami mikrosymulacyjnymi SIMPL oraz EUROMOD. Oprócz szacowania efektów reform podatkowo-świadczeniowych na budżety gospodarstw domowych zajmuje się także techniczną stroną modelu, w tym m.in. korektą danych. Ponadto pracuje z danymi badania SHARE, gdzie skupia się na analizie wykluczenia społecznego osób 50+.

 

 

 

mnajsztub2