Centrum Analiz Ekonomicznych

Monika Oczkowska

Monika Oczkowska jest analitykiem w CenEA od marca 2012 roku. Jest krajowym operatorem w projekcie SHARE i głównie zajmuje się zarządzaniem danymi, opracowaniem polskiej wersji kwestionariusza oraz przygotowaniami i przeprowadzeniem 6 rundy badania w Polsce. Bierze również udział w projekcie CenEA dotyczącym wykluczenia społecznego osób 50+ opartym na danych SHARE. Pracuje przy analizach polskiego systemu podatkowo-świadczeniowego w oparciu o modele mikrosymulacyjne, w szczególności poświęcając uwagę wizualnej stronie przedstawienia wyników analiz. Prowadzi polską stronę internetową projektu SHARE, a także stronę internetową oraz profil CenEA na facebooku.

Tytuł magistra ekonomii ze specjalnością analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw uzyskała w 2012 na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła stopień licencjata z ekonomii a także stosunków międzynarodowych na tym samym uniwersytecie. Zanim zaczęła pracę w CenEA zdobyła doświadczenie w firmie consultingowej pracując przy projektach wyceny lokalnych firm. W czasie studiów odbyła staże w biurze księgowym oraz w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej.

 

moczkowska2