Centrum Analiz Ekonomicznych

Wojciech Paukszteło

Wojciech Paukszteło pracuje jako analityk w CenEA od października 2016 roku. W 2015 roku uzyskał tytuł magistra politologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie jest doktorantem na kierunku Nauki o Polityce na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W swojej pracy naukowej skupia się na problematyce wyborów i polityki lokalnej.

wpauksztelo

 

works at CenEA as Research Economist since October 2016. He graduated with MA degree in Political Science at the University of Szczecin in year 2015. Currently he is a Ph.D. student in Political Science at the Faculty of Humanities at the University of Szczecin. His research work focuses on elections and local politics.