Centre for Economic Analysis

Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zamieszczone poniżej zapytania w ramach projektu „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 (dotyczy zamówienia wydruku ulotek):

Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku składanych ulotek informacyjnych do badania „SHARE: 50+ w Europie” wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

 

Szczegóły zapytania ofertowego

(Załącznik) Formularz do zapytania ofertowego

(data publikacji 09/02/2017)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(data publikacji 17/02/2017)

 


 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 (dotyczy zamówienia długopisów metalowych z wygrawerowanym logo i napisem):

Przedmiotem zamówienia jest usługa wyprodukowania długopisów metalowych z grawerem logo i napisu wraz z dostawą do dwóch miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

 

Szczegóły zapytania ofertowego

(Załącznik) Formularz do zapytania ofertowego

(data publikacji 15/03/2017)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(data publikacji 23/03/2017)

 


 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 (dotyczy zamówienia lup powiększających z nadrukowanym logo i napisem):

Przedmiotem zamówienia jest usługa wyprodukowania lup powiększających w kształcie karty kredytowej z nadrukiem logo i napisu wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Szczegóły zapytania ofertowego

(Załącznik) Formularz do zapytania ofertowego

(data publikacji 15/05/2017)

Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego nr 3/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(data publikacji 25/05/2017)

 


 

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 (dotyczy zamówienia usługi komputerowego składu i łamania, korekty językowej oraz przygotowania do druku):

Przedmiotem zamówienia jest usługa komputerowego składu i łamania, korekty językowej oraz przygotowania do druku publikacji dotyczącej osób 50+.

Szczegóły zapytania ofertowego

(Załącznik) Formularz do zapytania ofertowego

(data publikacji 07/08/2017)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(data publikacji 08/09/2017)

 


 

Zapytanie ofertowe nr 5/2017 (dotyczy zamówienia usługi organizacji i obsługi konferencji):

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i obsługi konferencji poświęconej publikacji raportu dotyczącego osób 50+.

Szczegóły zapytania ofertowego

(Załącznik) Formularz do zapytania ofertowego

(data publikacji 07/08/2017)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(data publikacji 08/09/2017)