Centrum Analiz Ekonomicznych

Ogłoszenie o naborze Wykonawców - ekspertów

logo power share ue pionOgłoszenie o naborze Wykonawców – ekspertów do prac analityczno-badawczych w oparciu o panelowe dane z badania SHARElogo power share ue pion


CenEA ogłasza nabór Wykonawców – ekspertów do prac analityczno-badawczych przy opracowaniu Raportu pt. „Aktywność zawodowa a jakość życia osób w wieku 50+ w Polsce na podstawie danych z badania SHARE” w oparciu o panelowe dane z badania SHARE w ramach projektu: „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)”.
 
Wnioski wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w terminie do 04.05.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie CenEA.