Centrum Analiz Ekonomicznych

Rynek pracy

Celem CenEA jest stworzenie silnego centrum mikroekonomicznych analiz polskiego rynku pracy.

W oparciu o szczegółową wiedzę polskich baz danych mikroekonomicznych oraz o kontynuację rozwoju polskiego modelu mikrosymulacyjnego SIMPL, celem CenEA jest dostarczanie niezależnej analizy zmian w zatrudnieniu, płacach i dochodach w Polsce włączając konsekwencje polityki gospodarczej na zachowanie na rynku pracy, procesy emerytalne i zmiany w dochodach gospodarstw domowych.

Przykłady najnowszych analiz rynku pracy w Polsce, włączając analizę wpływu reform rynku pracy można znaleźć na stronie publikacji CenEA

Listę publikacji pracowników CenEA w czasopismach recenzowanych można znaleźć tutaj.