Centrum Analiz Ekonomicznych

Rynek pracy

Celem CenEA jest stworzenie silnego centrum mikroekonomicznych analiz polskiego rynku pracy.

W oparciu o szczegółową wiedzę polskich baz danych mikroekonomicznych oraz o kontynuację rozwoju polskiego modelu mikrosymulacyjnego SIMPL, celem CenEA jest dostarczanie niezależnej analizy zmian w zatrudnieniu, płacach i dochodach w Polsce włączając konsekwencje polityki gospodarczej na zachowanie na rynku pracy, procesy emerytalne i zmiany w dochodach gospodarstw domowych.

Przykłady najnowszych analiz rynku pracy w Polsce, włączając analizę wpływu reform rynku pracy można znaleźć w następujących publikacjach CenEA:

‘Klin'-ing up: effects of Polish tax reforms on those in and on those out

Leszek Morawski, Michał Myck,
CenEA Working Paper 05/09


Multi-family households in a labour supply model: a calibration method with application to Poland

Peter Haan, Michał Myck

CenEA Working Paper 04/09


Więcej publikacji i analiz polskiego rynku pracy znajduje się w seriach publikacyjnych CenEA Working Papers i Research Notes.