Centrum Analiz Ekonomicznych

News: Szczecin nową siedzibą CenEA.

Szczecin_WalyChrobrego Od września 2009 roku Szczecin jest oficjalną siedzibą Centrum analiz Ekonomicznych, CenEA.
Nasze nowe biuro mieści się przy ul. Królowej Korony Polskiej 25.


Szczecin_WalyChrobrego

 

Od września 2009 roku Szczecin jest oficjalną siedzibą Centrum analiz Ekonomicznych, CenEA. Nasze nowe biuro mieści się przy ul. Królowej Korony Polskiej 25.
Zmiany przyjęte na ostatnim posiedzeniu Zarządu Fundacji zostały zaakceptowane przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Oficjalna nazwa Fundacji została zmieniona z Warszawski Instytut Badań Społeczno-Ekonomicznych (WISER) na Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA. Szczecin jest obecnie oficjalną siedzibą fundacji.