Centrum Analiz Ekonomicznych

Projekty finansowane zewnętrznie

Projekty finansowane zewnętrznie realizowane w CenEA od 2010 roku:

Projekty w trakcie realizacji:

Tytuł i opis projektu:
Finansowany przez:

Ćwierć wieku później: długookresowe konsekwencje "terapii szokowej" na poziomie indywidualnym.

Okres realizacji: styczeń 2016 - grudzień 2018
ncn_logo

EUROMOD update - stage VIII

Okres realizacji: luty 2018 - listopad 2018

CenEA prowadzi aktualizację polskiego modułu w modelu mikrosymulacyjnym EUROMOD, poszerzając jego funkcjonalność do danych EU-SILC 2016 i najnowszych systemów podatkowo-zasiłkowych.
Podwykonawstwo we współpracy z ISER - University of Essex

logo_eu

 

Wykorzystanie zmian administracyjnych w procesie identyfikacji przyczyn zróżnicowania rozwoju regionalnego.

Okres realizacji: styczeń 2016 - grudzień 2018
 ncn_logoProjekty zakończone:

Tytuł i opis projektu: Finansowany przez:
EUROMOD update – stage I
CenEA opracowała aktualizację i rozszerzenie polskiego modułu w modelu mikrosymulacyjnym EUROMOD, poszerzając jego funkcjonalność do danych EU-SILC 2007 i polskich systemów podatkowo-zasiłkowych dla lat 2006-2009.
Okres realizacji: kwiecień 2010 – styczeń 2011
Podwykonawstwo we współpracy z ISER – Uniwersytet Essex

logo_eu


Analizy przedwyborcze 2011
CenEA przygotowuje szczegółowe analizy reform podatkowo-świadczeniowych w okresie dwóch ostatnich kadencji parlamentu oraz obietnic wyborczych deklarowanych przez najważniejsze ugrupowania w czasie kampanii wyborczej 2011.
Okres realizacji: maj-listopad 2011

fsb_logo


EUROMOD update – stage II
CenEA przeprowadziła aktualizację polskiego modułu w modelu mikrosymulacyjnym EUROMOD, poszerzając jego funkcjonalność do danych EU-SILC 2008 i najnowszych systemów podatkowo-zasiłkowych.
Okres realizacji: kwiecień 2011 - styczen 2012
Podwykonawstwo we współpracy z ISER – Uniwersytet Essex

logo_eu


Retrospektywna ewaluacja elementów systemu opodatkowania VAT

Ocena dystrybucyjnego wpływu polskiego systemu VAT w porównaniu międzynarodowym europejskich systemów podatków pośrednich.
Okres realizacji: czerwiec – sierpień 2011
Podwykonawstwo we współpracy z CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

logo_eu

 

EUROMOD update - stage III

Okres realizacji: lipiec 2012 - grudzień 2012

CenEA była odpowiedzialna za aktualizację i rozszerzenie polskiego modułu w modelu mikrosymulacyjnym EUROMOD, poszerzając jego funkcjonalność o polskie systemy podatkowo-zasiłkowe dla lat 2010-2012.
Podwykonastwo we współpracy z ISER - University of Essex

logo_eu


Finansowe wsparcie rodzin w Polsce: obecny system i przykłady modyfikacji w systemie podatkowym

Okres realizacji: grudzień 2012 - marzec 2013, aktualizacja styczeń 2014

Projekt realizowany dla Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Kancelaria
Prezydenta RP

Zatrudnienie w Polsce - 2011

Okres realizacji: lipiec 2012 - maj 2013

CenEA była odpowiedzialna za opracowanie części Raportu "Zatrudnienie w Polsce - 2011", przygotowanego dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich we współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych.
Podwykonawstwo we współpracy z IBS.


crzl_logo2

EUROMOD update - stage IV

Okres realizacji: marzec 2013- grudzień 2013

CenEA przeprowadziła aktualizację polskiego modułu w modelu mikrosymulacyjnym EUROMOD, poszerzając jego funkcjonalność do danych EU-SILC 2010 i najnowszych systemów podatkowo-zasiłkowych.
Podwykonawstwo we współpracy z ISER - University of Essex

logo_eu


Stabilność elastyczności podaży pracy w kontekście wysokiej dynamiki płac oraz istotnych reform opodatkowania kosztów pracy w Polsce w latach 2005-2009
Okres realizacji: maj 2011 – luty 2014
ncn_logo

Wpływ polityki rodzinnej i rynku pracy na zatrudnienie i dzietność mężczyzn i kobiet
Okres realizacji: czerwiec 2011 – kwiecień 2014
Podwykonawstwo we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

FNP


Pułapka bezrobocia i polski system świadczeń rodzinnych: modyfikacje systemu wspierające zatrudnienie rodziców.

Okres realizacji: maj 2014 - czerwiec 2014

Projekt zrealizowany dla Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Kancelaria
Prezydenta RP

SHARE: Multinational Advancement of Research Infrastructures on Ageing
CenEA pełniła rolę lidera pakietu w projekcie badawczym realizowanym w ramach 7-go Programu Ramowego koncentrującego się na opracowaniu wielowymiarowych miar wykluczenia dla populacji 50+.
Okres realizacji: styczeń 2011 – grudzień 2014

logo_eu


Komentarze na temat wpływu zmian w systemie podatków i świadczeń na dochody polskich gospodarstw domowych.
Okres realizacji: styczeń 2013 - grudzień 2014

fsb_logo


Analiza konsumpcyjnej teorii cyklu życia: struktura wydatków polskich gospodarstw domowych przed i po przejściu na emeryturę.

Okres realizacji: marzec 2013 - grudzień 2014
ncn_logo

Deklaracje i rzeczywistość: podatki i świadczenia w roku wyborczym.
Okres realizacji: wrzesień 2014 - styczeń 2016.
Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji Fundacji im. Stefana Batorego, finansowanego z Funduszy EOG.

logoeeabatory


EUROMOD update - stage V

Okres realizacji: marzec 2015- grudzień 2015

CenEA przeprowadziła aktualizację polskiego modułu w modelu mikrosymulacyjnym EUROMOD, poszerzając jego funkcjonalność do danych EU-SILC 2012 i najnowszych systemów podatkowo-zasiłkowych.
Podwykonawstwo we współpracy z ISER - University of Essex

logo_eu

SHARE - 6 runda badania

Okres realizacji: październik 2014 - grudzień 2015

CenEA jest polskim partnerem w międzynarodowym konsorcjum naukowym SHARE-ERIC i pełni rolę koordynatora realizacji 6. rundy badania Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE).
Zrealizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

logokp mrpips ue pion


SHARE - Complementary Blood Collection

Okres realizacji: październik 2014 - kwiecień 2016

We współpracy z Munich Center for the Economics of Aging (MEA) i Uniwersytetem Jagiellońskim CenEA wzięła udział w pilotażowym projekcie poszerzającym dane SHARE zebrane w ramach rundy 6 o szereg biomarkerów.
Zrealizowany na podstawie porozumienia z MEA w ramach finansowania przez National Institute on Aging.

logo_eu


Wpływ programu Rodzina 500+ na podaż pracy

Okres realizacji: Maj 2016 - Sierpień 2016

Oszacowanie wpływu programu Rodzina 500+ wprowadzonego w kwietniu 2016 roku na aktywność zawodową rodziców.
Zrealizowany na zlecenie Narodowego Banku Polskiego.

logo_nbp

 

EUROMOD update - stage VI
Okres realizacji: marzec 2016- grudzień 2016
CenEA przeprowadziła aktualizację polskiego modułu w modelu mikrosymulacyjnym EUROMOD, poszerzając jego funkcjonalność do danych EU-SILC 2014 i najnowszych systemów podatkowo-zasiłkowych.
Podwykonawstwo we współpracy z ISER - University of Essex

 logo_eu

Reforma Polskiego systemu podatkowego

Okres realizacji: czerwiec 2016- sierpień 2016
Analiza mikrosymulacyjna kompleksowej zmiany systemu podatkowego w Polsce.

Zrealizowany na zlecenie Fundacji FOR.

 FOR

Modelowanie podatków pośrednich w modelu EUROMOD

Okres realizacji: maj 2016 - wrzesień 2016

Imputacja struktury wydatków i wynikającego z niej obciążenia podatkiem VAT i akcyzą z Polskiego Badania Budżetów Gospodarstw Domowych do danych EU-SILC w celu umożliwienia modelowania podatków pośrednich w modelu EUROMOD.
Podwykonawstwo we współpracy z Uniwersytetem Katolickim z Leuven.

 

 logo_eu
 

Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), realizowany w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach międzynarodowej współpracy naukowej konsorcjum SHARE-ERIC.

Realizacja: marzec 2016 - grudzień 2017.

logo power share ue pion 
 

EUROMOD update - stage VII

Okres realizacji: luty 2017- grudzień 2017

CenEA prowadzi aktualizację polskiego modułu w modelu mikrosymulacyjnym EUROMOD, poszerzając jego funkcjonalność do danych EU-SILC 2015 i najnowszych systemów podatkowo-zasiłkowych.
Podwykonawstwo we współpracy z ISER - University of Essex


 

 logo_eu