Centre for Economic Analysis

Published in Press and Online

Poniżej przedstawiamy listę linków do opinii naukowców CenEA, które zostały opublikowane w prasie drukowanej lub on-line:
Below we present a list of links to opinions by CenEA researchers published in printed press or on-line:


 

Free Policy Briefs, 2011-10-06

Michał Myck

Polish Pre-election Opinion Polls Seem Unmoved by Electoral Giveaways/

Polskie sondaże przedwyborcze niewzruszone skalą partyjnych obnietnic (po angielsku)

 

Free Policy Briefs, 2011-09-19

Michał Myck

Incomes of Polish Households in the Context of 2005-2011 Tax and Benefit Reforms: A Pre-Election Analysis/

Dochody polskich gospodarstw domowych w kontekście reform podatkowo-świadczeniowych 2005-2011: analizy przedwyborcze (po angielsku)

 

Wyborcza.biz, 2011-08-10

Leszek Morawski i Michał Myck

Ulga na dzieci to nie wszystko/

Child tax credit is not all (in Polish)

 

Wyborcza.biz, 2011-04-04

Axel Börsch-Supan i Michał Myck

Warto korzystać z profesjonalnych badań demograficznych/

Importance of using professional demographic research (in Polish)

 

Obserwatorfinansowy.pl, 2010-09-29

Michał Myck

Polski klin podatkowy na tle zagranicy/

The Polish tax wedge in international perspective (in Polish)