Centrum Analiz Ekonomicznych

Raport Przedwyborczy, MR 01/11

Raport Przedwyborczy CenEA. 2006-2011: kto zyskał, a kto stracił?

 

W trakcie prac nad uaktualnianiem modelu SIMPL skorygowano błąd w sposobie wyliczeń podatku dochodowego, który miał wpływ na wyliczenia reformy podatkowej z 2009 roku prezentowane w Raporcie Mikrosymulacyjnym 1/11. Uaktualnione i skorygowane wyliczenia dystrybucyjnego wpływu reform 2006-2011 przedstawiono w Raporcie Mikrosymulacyjnym 1/12.


Michał Myck, Leszek Morawski, Adrian Domitrz, Aneta Semeniuk

Abstrakt:

W pierwszym Raporcie Przedwyborczym CenEA przedstawiono analizy wpływu zmian w systemie podatkowo-świadczeniowym w Polsce w okresie ostatnich dwóch kadencji Sejmu (2005-2011). W analizach opartych na danych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych (2009) wykorzystano model mikrosymulacyjny SIMPL i pokazano szczegółowe podsumowanie rozwiązań w systemie podatkowo-świadczeniowym, które weszły w życie w ciągu ostatnich sześciu lat, ich wpływ na bilans sektora finansów publicznych oraz sytuację gospodarstw domowych w podziale na grupy dochodowe i kategorie rodzin. Raport podsumowuje wpływ rozwiązań w podziale na dwie kadencje Sejmu oraz porównuje wprowadzone rozwiązania z deklaracjami przedwyborczymi z wcześniejszych wyborów.

Share this post