Centrum Analiz Ekonomicznych

Badanie Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych "SHARE: 50+ w Europie"

Projekt "SHARE: 50+ w Europie” (SHARE: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) jest badaniem panelowym, które koncentruje się na osobach w wieku 50 lat i więcej, a jego celem jest stworzenie bogatej bazy danych, łączącej informacje z wielu istotnych dziedzin życia tej coraz większej grupy europejskiej populacji. Dane z badania dostępne są wyłącznie dla celów badawczych dla naukowców z całego świata. W projekt zaangażowana jest duża grupa demografów, epidemiologów, ekonomistów, psychologów i socjologów, a jego celem jest analiza związków pomiędzy stanem zdrowia, sytuacją finansową, aktywnością na rynku pracy, decyzjami emerytalnymi i sytuacją rodzinną. Wyniki badań opartych na danych SHARE przedstawiają niezwykle ciekawy portret starzejącej się Europy. Od pierwszej edycji, która miała miejsce w 2004 roku, badanie SHARE znacząco się rozrosło poprzez włączanie do projektu kolejnych krajów. 


W 2006 roku do dwunastu krajów z pierwszej rundy badania dołączyły trzy nowe - Czechy, Irlandia i Polska. W rundzie trzeciej, zwanej "Historią życia - SHARELIFE", udział wzięły wszystkie kraje z poprzedniej rundy poza Izraelem. Badanie "Historii życia SHARELIFE" przeprowadzone w latach 2008-2009 skupiło się na przeszłości respondentów i zawierało pytania dotyczące dzieciństwa, historii zatrudnienia oraz historii zdrowotnej i korzystania z opieki zdrowotnej w ciagu życia.W czwartej rundzie w latach 2011-2012 do projektu dołączyły Estonia, Portugalia, Słowenia i Węgry. W rundzie piątej w 2013 r. dołączył Luksemburg, zaś dwa lata później, w rundzie szóstej - Chorwacja. Badanie w ramach rundy siódmej w 2017 r. obejmie 25 krajów Unii Europejskiej (poza Holandią, Irlandią i Wielką Brytanią) oraz Izrael i Szwajcarię. Łącznie w ramach rund od pierwszej do szóstej przebadano 120 tysięcy osób 50+ w Europie. Polska wzięła dotychczas udział w drugiej, trzeciej, czwartej i szóstej rundzie badania. W tym czasie przebadano ok. 3 tysiące wylosowanych Polaków 50+. 


Projekt "SHARE: 50+ w Europie" koordynowany jest przez Munich Research Institute for the Economics of Aging (MEA) w Monachium. W Polsce przeprowadzeniem badania od rundy drugiej zajmuje się Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA.

 

 

Finansowanie badania w Polsce

W Polsce rundy 7., 8. i 9. badania "SHARE: 50+ w Europie" są przeprowadzane w ramach projektu „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)” od marca 2016 roku do marca 2022 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej konsorcjum SHARE-ERIC.

 

Więcej informacji na temat badania można znaleźć na: www.share50plus.pl

 

 

 


Narzędzia CenEA: readSHARE - narzędzie służące do automatycznego zaczytywania w programie Stata danych SHARE z różnych rund badania
edit f2 Oprogramowanie wraz z dokumentacją można pobrać tutaj.

Działanie programu sprowadza się do zaczytywania, łączenia i modyfikacji zmiennych pochodzących z różnych modułów i rund badania SHARE. readSHARE umożliwia częściową automatyzację pracy na zbiorze danych SHARE przy jednoczesnym zachowaniu kontroli użytkownika nad całym procesem. Dzięki temu użytkownik nie tylko oszczędza czas przy wykonywaniu prostych analiz, ale także unika niektórych błędów mogących powstać przy niewłaściwej obróbce danych na etapie przygotowawczym. Do uruchomienia programu niezbędne jest posiadanie narzędzia do analizy statystycznej Stata w wersji 14. Domyślnie program pracuje na zbiorze danych SHARE udostępnianym publicznie przez Munich Institute for the Studies of Aging MEA (aktualna wersja 6.0.0; więcej informacji dotyczących dostępu do danych znaleźć można na głownej stronie badania SHARE). 

 

Działanie programu sprowadza się do zaczytywania, łączenia i modyfikacji zmiennych pochodzących z różnych modułów i rund badania SHARE.