Centrum Analiz Ekonomicznych

Badanie Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych "SHARE: 50+ w Europie"

Projekt "SHARE: 50+ w Europie” (SHARE: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) jest badaniem panelowym, które koncentruje się na osobach w wieku 50 lat i więcej, a jego celem jest stworzenie bogatej bazy danych, łączącej informacje z wielu istotnych dziedzin życia tej coraz większej grupy europejskiej populacji. Dane z badania dostępne są wyłącznie dla celów badawczych dla naukowców z całego świata. W projekt zaangażowana jest duża grupa demografów, epidemiologów, ekonomistów, psychologów i socjologów, a jego celem jest analiza związków pomiędzy stanem zdrowia, sytuacją finansową, aktywnością na rynku pracy, decyzjami emerytalnymi i sytuacją rodzinną. Wyniki badań opartych na danych SHARE przedstawiają niezwykle ciekawy portret starzejącej się Europy. Od pierwszej edycji, która miała miejsce w 2004 roku, badanie SHARE znacząco się rozrosło poprzez włączanie do projektu kolejnych krajów. 


W 2006 roku do dwunastu krajów z pierwszej rundy badania dołączyły trzy nowe - Czechy, Irlandia i Polska. W rundzie trzeciej, zwanej "Historią życia - SHARELIFE", udział wzięły wszystkie kraje z poprzedniej rundy poza Izraelem. Badanie "Historii życia SHARELIFE" przeprowadzone w latach 2008-2009 skupiło się na przeszłości respondentów i zawierało pytania dotyczące dzieciństwa, historii zatrudnienia oraz historii zdrowotnej i korzystania z opieki zdrowotnej w ciagu życia.W czwartej rundzie w latach 2011-2012 do projektu dołączyły Estonia, Portugalia, Słowenia i Węgry. W rundzie piątej w 2013 r. dołączył Luksemburg, zaś dwa lata później, w rundzie szóstej - Chorwacja. Badanie w ramach rundy siódmej w 2017 r. obejmie 25 krajów Unii Europejskiej (poza Holandią, Irlandią i Wielką Brytanią) oraz Izrael i Szwajcarię. Łącznie w ramach rund od pierwszej do szóstej przebadano 120 tysięcy osób 50+ w Europie. Polska wzięła dotychczas udział w drugiej, trzeciej, czwartej i szóstej rundzie badania. W tym czasie przebadano ok. 3 tysiące wylosowanych Polaków 50+. 


Projekt "SHARE: 50+ w Europie" koordynowany jest przez Munich Research Institute for the Economics of Aging (MEA) w Monachium. W Polsce przeprowadzeniem badania od rundy drugiej zajmuje się Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA.

 

 

Finansowanie badania w Polsce

W Polsce rundy 7., 8. i 9. badania "SHARE: 50+ w Europie" są przeprowadzane w ramach projektu „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)” od marca 2016 roku do marca 2022 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej konsorcjum SHARE-ERIC.

 

Więcej informacji na temat badania można znaleźć na: www.share50plus.pl