Centrum Analiz Ekonomicznych

Sprawozdania i dokumenty rejestrowe

Poniżej dostępne są dokumenty rejestrowe CenEA oraz roczne sprawozdania finansowe Fundacji.

Dokumenty rejestrowe (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego):

CenEA jest zarejestrowana pod numerem KRS: 0000213332:


Statut CenEA można pobrać tutaj

Sprawozdania Finansowe CenEA:

- Sprawozdanie Finansowe – 2009 (pdf, 12MB)

- Sprawozdanie Finansowe – 2010 (pdf, 13MB)

- Sprawozdanie Finansowe – 2011 (pdf, 4MB)

Sprawozdanie Finansowe – 2012 (pdf, 2MB)

- Sprawozdanie Finansowe – 2013 (pdf, 2MB)

- Sprawozdanie Finansowe – 2014 (pdf, 2MB)

- Sprawozdanie Finansowe – 2015 (pdf, 5MB)