Centrum Analiz Ekonomicznych

Research Note 03/09

Aktywność fizyczna populacji 50+ w Europie   

Research Note 02/09

Zdrowie, praca i styl życia populacji 50+ w Polsce na tle innych krajów Europy

Health, work and life-style of the 50+ population in Poland in comparison with other European countries

 

Michał Myck, Janusz Czapiński, Wojciech Dorabialski,
Aleksandra Gilis-Januszewska, Małgorzata Kalbarczyk,
Grzegorz Kula, Anna Nicińska, Roman Topór-Mądry, Marian Wiśniewski


   

Research Note 01/09

Dobrostan psychiczny i społeczny Polaków w wieku 50 i więcej lat na tle wybranych społeczeństw europejskich

Psychological and social well-being of Poles aged 50+ compared to selected European societies.

Janusz Czapiński