Centrum Analiz Ekonomicznych

Raport Mikrosymulacyjny 02/14

Pułapka bezrobocia i polski system świadczeń rodzinnych: modyfikacje systemu wspierające zatrudnienie rodziców

 

Michał Myck, Michał Kundera, Mateusz Najsztub

Streszczenie:

Niniejszy Raport przedstawia analizy polskiego systemu świadczeń rodzinnych w kontekście relacji finansowego wsparcia rodzin i bodźców finansowych do podjęcia zatrudnienia przez rodziców. W Raporcie przedstawiono efekty planowanych na listopad 2014 zmian wartości progów w systemie świadczeń rodzinnych oraz symulacje potencjalnych zmian systemu w 2015 roku i alternatywnych rozwiązań nakierowanych na zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia wśród rodziców. Wyniki opierają się na wyliczeniach przeprowadzonych na bazie danych polskich gospodarstw domowych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych 2011 przy wykorzystaniu modelu mikrosymulacyjnego SIMPL.

   

Microsimulation Report 01/14

Data and model cross-validation to improve accuracy of microsimulation results: estimates for the Polish Household Budget Survey

 

Michał Myck, Mateusz Najsztub

Abstract:

We conduct detailed analysis of the Polish Household Budget Survey data for the years 2006-2011 with the focus on its representativeness from the point of view of microsimulation analysis. We find important discrepancies between the data weighted with baseline grossing-up weights and official statistics from other sources. A number of re-weighting exercises is examined from the point of view of the accuracy of microsimulation results and we show that using a combination of demographic calibration targets with several economic status variables or tax identifiers from the microsimulation model substantially improves the correspondence of model results and administrative data. While demographic re-weighting is neutral from the point of view of income distribution, calibrating the grossing-up weights to adjust for economic status and tax identifiers significantly increases income inequality. We argue that although data re-weighting can substantially improve the accuracy of microsimulation it should be used with caution.

   

Raport Mikrosymulacyjny 02/13

Finansowe wsparcie rodzin z dziećmi w Polsce: przykłady modyfikacji w systemie podatkowym

 

 

 

Michał Myck, Michał Kundera, Monika Oczkowska

Abstract:

W Raporcie przedstawiono wpływ modyfikacji systemu podatkowego w oparciu o rozwiązania funkcjonujące w systemie francuskim i efekty wprowadzenia preferencji

podatkowych dla rodzin z dziećmi oparte na wielokrotności kwoty wolnej od podatku. Raport przedstawia możliwość przesunięcia preferencji podatkowych dla rodzin z dziećmi w postaci ograniczenia możliwości wspólnego rozliczania się małżeństw i innych alternatywnych zmian w systemie podatkowym.
Załącznik A zawiera symulacje dotyczące możliwości włączenia ulgi na dzieci w podatku rolnym.

   

Raport Mikrosymulacyjny 01/13

Finansowe wsparcie rodzin z dziećmi w Polsce w 2013 roku

 

 

 

Michał Myck, Michał Kundera, Monika Oczkowska

Abstrakt:

Niniejszy Raport przedstawia analizy najważniejszych elementów finansowego wsparcia rodzin z dziećmi w Polsce w 2013 roku: świadczeń rodzinnych i preferencji podatkowych  przysługujących rodzicom posiadającym dzieci na utrzymaniu. Wyniki opierają się na wyliczeniach wysokości wsparcia finansowego rodzin z dziećmi w odniesieniu do przykładowych typów rodzin oraz bazy danych polskich gospodarstw domowych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych 2010 przy wykorzystaniem modelu mikrosymulacyjnego SIMPL.

   

Raport Mikrosymulacyjny 01/12

Dystrybucyjny wpływ reform podatkowo-świadczeniowych wprowadzonych w latach 2006-2011

 

 

 

Adrian Domitrz, Leszek Morawski, Michał Myck, Aneta Semeniuk

Abstrakt:

W latach 2006-2011 wprowadzono szereg zmian w regulacjach podatkowych i świadczeniowych bezpośrednio wpływających na dochody gospodarstw domowych. Wykorzystując możliwości modelu mikrosymulacyjnego SIMPL w artykule pokazano, że cały pakiet zmian zwiększył dochód gospodarstw domowych o od 1,7% do 2,2% PKB w zależności od rozdysponowania korzyści ze zmian ubezpieczeniowych ustawowo przypisanych pracodawcom. Przy ustawowym przypisaniu składek dochód 8,2% gospodarstw wzrósł realnie o ponad 10%. Przy pełnym przeniesieniu korzyści podatkowych na pracownika, dochody aż 16,7% gospodarstw domowych rosną o co najmniej 10% w wyniku wprowadzonych rozwiązań w latach 2006-2011. Jednocześnie jednak około 8% gospodarstw doświadczyło spadku dochodu, co było głównie wynikiem polityki zamrażania nominalnych wartości parametrów systemu podatkowo-świadczeniowego. W pracy pokazano, że proporcjonalne przeciętne zmiany dochodu w grupach decylowych w badanym okresie rozłożone są stosunkowo równomiernie. Pakiet zmian wprowadzonych w latach 2006-2011 podniósł wartość współczynnika Gini’ego o 0,46 punktu procentowego.

   

Raport Przedwyborczy, MR 02/11

Raport Przedwyborczy CenEA - Wybory Parlamentarne 2011: kto zyska, a kto straci i ile to będzie kosztowało?

 

 

Michał Myck, Leszek Morawski, Adrian Domitrz, Aneta Semeniuk

Abstrakt:

Drugi Raport Przedwyborczy CenEA przedstawia szczegółową analizę deklaracji przedwyborczych składanych przez najważniejsze ugrupowania partyjne w wyborach parlamentarnych 2011. W Raporcie oceniono koszt proponowanych rozwiązań oraz ich konsekwencje dystrybucyjne.

   

Raport Przedwyborczy, MR 01/11

Raport Przedwyborczy CenEA. 2006-2011: kto zyskał, a kto stracił?

 

W trakcie prac nad uaktualnianiem modelu SIMPL skorygowano błąd w sposobie wyliczeń podatku dochodowego, który miał wpływ na wyliczenia reformy podatkowej z 2009 roku prezentowane w Raporcie Mikrosymulacyjnym 1/11. Uaktualnione i skorygowane wyliczenia dystrybucyjnego wpływu reform 2006-2011 przedstawiono w Raporcie Mikrosymulacyjnym 1/12.

 

Michał Myck, Leszek Morawski, Adrian Domitrz, Aneta Semeniuk

Abstract:

W pierwszym Raporcie Przedwyborczym CenEA przedstawiono analizy wpływu zmian w systemie podatkowo-świadczeniowym w Polsce w okresie ostatnich dwóch kadencji Sejmu (2005-2011). W analizach opartych na danych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych (2009) wykorzystano model mikrosymulacyjny SIMPL i pokazano szczegółowe podsumowanie rozwiązań w systemie podatkowo-świadczeniowym, które weszły w życie w ciągu ostatnich sześciu lat, ich wpływ na bilans sektora finansów publicznych oraz sytuację gospodarstw domowych w podziale na grupy dochodowe i kategorie rodzin. Raport podsumowuje wpływ rozwiązań w podziale na dwie kadencje Sejmu oraz porównuje wprowadzone rozwiązania z deklaracjami przedwyborczymi z wcześniejszych wyborów.

   

Microsimulation Report 01/10

Distributional effects of the Polish Child Tax Credit and its potential reforms.

 

 

 

Leszek Morawski, Michał Myck

Abstract:

The Polish Child Tax Credit (CTC) in operation today differs substantially in its generosity and distributional implications from the original policy proposals. While initially designed as an instrument to target low income working families, the credit was implemented as a tax credit without any upper earnings limit, and its generosity was substantially extended in autumn 2007 implying an annual cost of about 0.5% of the Polish GDP. The current design grants highest gains in absolute terms to families in the upper half of the income distribution, while proportionally gains are most significant for those in the middle of the distribution. Households with children in the bottom decile of the income distribution gain on average about 7.60PLN per month, and those in the top 40% of the distribution gain over a hundred zloty per month on average. The paper also considers effects of potential reforms of the CTC aimed at reducing its cost. The recently discussed eligibility limitation to families with three or more children, would reduce the cost of the policy by between 80% and 90%, while a simulated reduction of generosity of the credit by 50%, would save the government about 2.2bn PLN per year. The latter policy would leave the incomes of families with children in the bottom deciles largely unchanged, and it would reduce the benefits from the credit to households in the upper half of the income distribution by about 50% on average.