SHARE – Complementary Blood Collection

Okres realizacji: październik 2014 – kwiecień 2016

We współpracy z Munich Center for the Economics of Aging (MEA) i Uniwersytetem Jagiellońskim CenEA wzięła udział w pilotażowym projekcie poszerzającym dane SHARE zebrane w ramach rundy 6 o szereg biomarkerów. 

Zrealizowany na podstawie porozumienia z MEA w ramach finansowania przez National Institute on Aging.