Modelowanie podatków pośrednich w modelu EUROMOD

Okres realizacji: maj 2016 – wrzesień 2016

Imputacja struktury wydatków i wynikającego z niej obciążenia podatkiem VAT i akcyzą z Polskiego Badania Budżetów Gospodarstw Domowych do danych EU-SILC w celu umożliwienia modelowania podatków pośrednich w modelu EUROMOD.

Podwykonawstwo we współpracy z Uniwersytetem Katolickim z Leuven.