Michał Myck

Dyrektor i Członek Zarządu | CenEA

Michał Myck jest dyrektorem i członkiem Zarządu CenEA. Wcześniej pracował w Institute for Fiscal Studies w Londynie (1999-2004; International Fellow 2005-2011) i w DIW-Berlin (2005-2013). W latach 2005-2017 był kierownikiem polskiej grupy badawczej projektu „SHARE: 50+ w Europie” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).

Na Uniwersytecie Oxfordzkim otrzymał dyplom z wyróżnieniem na kierunku Philosophy, Politics and Economics (First Class, 1997r.) oraz stopień Master of Philosophy z ekonomii (1999r.). W marcu 2006 r. otrzymał stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. W czerwcu 2015 zakończył proces habilitacyjny na Freie Universität Berlin, przy którym w latach 2015-2018 był afiliowany jako Privatdozent. W grudniu 2018 r. uzyskał status Privatdozent na Universität Greifswald. Jest afiliowany przy IZA-Bonn i regularnie współpracuje z Bankiem Światowym. 

Jego badania koncentrują się na modelowaniu zachowań na rynku pracy i wpływie regulacji rynku pracy na zatrudnienie i decyzje emerytalne. W swej pracy badał też właściwości systemów podatkowo-świadczeniowych i pracował nad kwestiami dotyczącymi pomiarów ubóstwa i nierówności dochodów. Publikował w takich czasopismach jak: American Economic Journal – Economic Policy, Journal of Health Economics, Social Science and Medicine, Labour Economics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Economics of Transition, Fiscal Studies, Oxford Review of Economic Policy i Review of Economics of the Household.

Lista publikacji w serwisie RePEc: RePEc

Lista cytatów na Google Scholar: Google Scholar

Email: mmyck@cenea.org.pl