Konkurs na stypendium naukowe dla Doktoranta/ki w projekcie badawczym

Poszukujemy Doktoranta/Doktorantki do współpracy w projekcie badawczym “Material Conditions and Older Age Wellbeing in Germany and Poland: Institutional and Regional Variation in Individual Risks and Insurance Mechanisms”.

Zadania:

  • udział w realizacji zadań badawczych w ramach projektu
  • przegląd i opis anglojęzycznych pozycji z literatury przedmiotu z zakresu projektu
  • aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
  • przejęcie odpowiedzialności za część badań w projekcie, która zostanie wykorzystana w pracy doktorskiej Doktoranta

Wymagania:

  • status doktoranta(ki) lub oświadczeniu o przystąpieniu/zamiarze przystąpienia do rekrutacji do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2020/2021
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • wiedza z zakresu metod ilościowych, mile widziana znajomość pakietów statystycznych Stata, R lub podobnych
  • zainteresowanie zastosowaniem metod ilościowych w naukach ekonomicznych
  • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, zakończonych publikacjami

CV wraz z listą publikacji i działalności naukowej oraz dodatkowe dokumenty należy przesłać na adres admin@cenea.org.pl. Termin składania ofert: 13.09.2020 r.

Szczegóły konkursu, warunki zatrudnienia i wymagane dokumenty znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie Narodowego Centrum Nauki.

***

Wyniki konkursu

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na stanowisko doktoranta – stypendysty w CenEA w projekcie badawczym Beethoven „Material Conditions and Older Age Wellbeing in Germany and Poland: Institutional and Regional Variation in Individual Risks and Insurance Mechanisms” w terminie zakreślonym w ogłoszeniu otrzymano jedno zgłoszenie. Po analizie przesłanych dokumentów i rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem, mgr Ellamem Kulati, w dniu 16.09.2020 r. komisja stypendialna pod przewodnictwem dr hab. Michała Mycka podjęła decyzję o przyjęciu kandydata na stanowisko stypendysty. Zgodnie z warunkami ogłoszenia stypendium jest uwarunkowane zapewnieniem przez kandydata miejsca w szkole doktorskiej w Polsce w bieżącym roku akademickim.