Komentarze na temat wpływu zmian w systemie podatków i świadczeń na dochody polskich gospodarstw domowych.

Okres realizacji: styczeń 2013 – grudzień 2014

Finansowany przez: Fundacja Batorego