Tematy
Instytucja
Czas

Euromod Update – Stages I – IX

Read more

Ćwierć wieku później: długookresowe konsekwencje „terapii szokowej” na poziomie indywidualnym.

Read more

Reforma Polskiego systemu podatkowego

Read more

Wpływ programu Rodzina 500+ na podaż pracy

Read more

Modelowanie podatków pośrednich w modelu EUROMOD

Read more

Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

Read more