Reforma Polskiego systemu podatkowego

Okres realizacji: czerwiec 2016- sierpień 2016

Analiza mikrosymulacyjna kompleksowej zmiany systemu podatkowego w Polsce.

Zrealizowany na zlecenie Fundacji FOR.