CenEA, Centrum Analiz Ekonomicznych, jest niezależną fundacją naukowo-badawczą, której celem jest najwyższej jakości analiza efektów polityki społeczno-gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Polski.                          ‎‎          ‎‎    ‎‎                ‎‎          ‎‎    ‎‎       ‎‎                 ‎‎          ‎‎    ‎‎                ‎‎          ‎‎    ‎‎              ‎‎          ‎‎    ‎‎                ‎‎          ‎‎    ‎‎       ‎‎                 ‎‎          ‎‎    ‎‎                ‎‎          ‎‎    ‎‎       

Webinar | Dimensions of well-being

Czytaj więcej

Round table „Women in politics: why are they under-represented?”

Czytaj więcej

Polski Ład: dystrybucyjne konsekwencje propozycji podatkowych Zjednoczonej Prawicy

Read more

Gender preferences in Central and Eastern Europe as reflected in partnership and fertility outcomes

Read more

Świadczenie wychowawcze 500+ w analizach CenEA

Read more

Świadczenie wychowawcze po pięciu latach: 500 plus ile?

Read more