CenEA, Centrum Analiz Ekonomicznych, jest niezależną fundacją naukowo-badawczą, której celem jest najwyższej jakości analiza efektów polityki społeczno-gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Polski.                          ‎‎          ‎‎    ‎‎                ‎‎          ‎‎    ‎‎       ‎‎                 ‎‎          ‎‎    ‎‎                ‎‎          ‎‎    ‎‎              ‎‎          ‎‎    ‎‎                ‎‎          ‎‎    ‎‎       ‎‎                 ‎‎          ‎‎    ‎‎                ‎‎          ‎‎    ‎‎       

Development day 2020: The impact of the COVID-19 pandemic in Eastern Europe

Czytaj więcej

Online workshop | The COVID-19 pandemic and its implications for gender equality

Czytaj więcej

Transformacja (nie tylko) gospodarcza: kobiety na rynku pracy w kontekście zmieniających się norm społecznych

Read more

Ahead of Future Waves of Covid-19: A Regional Perspective on Health Risks and Healthcare Resources in Germany and Poland

Read more

CenEA jest partnerem badania polskiego rynku pracy DIAGNOZA.plus

Read more

Bezpieczeństwo osób starszych w czasie pandemii COVID-19: sytuacja mieszkaniowa osób w wieku 65+ w Polsce na tle innych krajów Europy

Read more