CenEA, Centrum Analiz Ekonomicznych, jest niezależną fundacją naukowo-badawczą, której celem jest najwyższej jakości analiza efektów polityki społeczno-gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Polski. CenEA stara się wspierać efektywne rozwiązania oparte na danych społeczno-gospodarczych poprzez próbę lepszego zrozumienia ich konsekwencji dla gospodarstw domowych, firm i całej gospodarki.

Kwota wolna od podatku i świadczenie wychowawcze 500+ po pięciu latach od prezydenckich deklaracji

Read more

Ahead of Future Waves of Covid-19: A Regional Perspective on Health Risks and Healthcare Resources in Germany and Poland

Read more

Webinar: workshop on gender economics

Czytaj więcej

Konkurs na stypendium naukowe dla Doktoranta/ki w projekcie badawczym

Read more

Webinar: economic perspectives on domestic violence

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo osób starszych w czasie pandemii COVID-19: sytuacja mieszkaniowa osób w wieku 65+ w Polsce na tle innych krajów Europy

Read more