CenEA, Centrum Analiz Ekonomicznych, jest niezależną fundacją naukowo-badawczą, której celem jest najwyższej jakości analiza efektów polityki społeczno-gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Polski.                          ‎‎          ‎‎    ‎‎                ‎‎          ‎‎    ‎‎       ‎‎                 ‎‎          ‎‎    ‎‎                ‎‎          ‎‎    ‎‎              ‎‎          ‎‎    ‎‎                ‎‎          ‎‎    ‎‎       ‎‎                 ‎‎          ‎‎    ‎‎                ‎‎          ‎‎    ‎‎       

Gender preferences in Central and Eastern Europe as reflected in partnership and fertility outcomes

Read more

Świadczenie wychowawcze 500+ w analizach CenEA

Read more

Świadczenie wychowawcze po pięciu latach: 500 plus ile?

Read more

Dlaczego w polityce jest mniej kobiet niż mężczyzn?

Read more

Webinar | Dimensions of well-being

Czytaj więcej

Addressing the Covid-19 Pandemic: Vaccination Efforts in Free Network Countries

Czytaj więcej