Relacje międzypokoleniowe w kontekście opieki sprawowanej nad wnukami przez dziadków na podstawie wyników badania „SHARE: 50+ w Europie”

Wraz z wydłużającą się średnią długością życia, osoby starsze stanowią coraz większą część populacji Polski. Według danych Eurostatu w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat odsetek osób po pięćdziesiątym roku życia w polskiej populacji wzrósł z 25,1% do 36,6%. Jednocześnie Eurostat prognozuje, że w ciągu następnych dwudziestu pięciu lat osoby 50+ będą stanowić już połowę polskiego społeczeństwa. Obecnie na jedną osobę w wieku powyżej 65 lat przypadają cztery osoby w wieku produkcyjnym pomiędzy 18 a 64 rokiem życia, co w ciągu kolejnego ćwierćwiecza spadnie do 2,4 osoby w wieku produkcyjnym na jedną osobę 65+. W podobnym tempie starzeje się niemal cała Europa. Jednak wraz z zachodzącymi zmianami demograficznymi i społecznymi nie maleje znaczenie relacji rodzinnych, a w ramach nich rola dziadków aktywnie udzielających pomocy swoim dzieciom w postaci sprawowania opieki nad wnukami.