Monika Oczkowska

Starszy Analityk | CenEA

Monika Oczkowska jest analitykiem w CenEA od marca 2012 roku. Od początku swojej pracy była zaangażowana w Badanie Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych „SHARE: 50+ w Europie”, zajmując się zarządzaniem danymi, opracowaniem polskiej wersji kwestionariusza oraz przygotowaniami i przeprowadzeniem kolejnych rund badania w Polsce. Dane z badania SHARE wykorzystuje również w praktyce, prowadząc analizy w zakresie starzenia się społeczeństw, rynku pracy, wykluczenia społecznego i nierówności wśród kobiet i mężczyzn. Pracuje także przy analizach polskiego systemu podatkowo-świadczeniowego w oparciu o modele mikrosymulacyjne.

Tytuł magistra ekonomii ze specjalnością analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw uzyskała w 2012 na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła stopień licencjata z ekonomii a także stosunków międzynarodowych na tym samym uniwersytecie. Zanim zaczęła pracę w CenEA, zdobyła doświadczenie w firmie consultingowej pracując przy projektach wyceny lokalnych firm.

Email: moczkowska@cenea.org.pl