Centrum Analiz Economicznych (CenEA)

Witamy w Centrum Analiz Ekonomicznych

CenEA, Centrum Analiz Ekonomicznych, jest niezależną fundacją naukowo-badawczą, której celem jest najwyższej jakości analiza efektów polityki społeczno-gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

CenEA stara się wspierać efektywne rozwiązania poprzez próbę lepszego zrozumienia konsekwencji polityki społeczno-gospodarczej dla gospodarstw domowych, firm i całej gospodarki.

Celem naszym jest:

  • dostarczanie najwyższej jakości badań efektów polityki społeczno-gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Polski,
  • wspieranie efektywnych rozwiązań opartych na danych społeczno-gospodarczych,
  • promowanie niezależnego środowiska badawczego i współpracy z najzdolniejszymi polskimi ekonomistami pracującymi w Polsce i poza jej granicami,
  • rozwój niezależnego, autorytatywnego głosu w debacie publicznej w Polsce.

CenEA (KRS: 0000213332) została założona jako Warszawski Instytut Badań Społeczno-Ekonomicznych (WISER) i jest polskim członkiem sieci badawczej SITE.

Siedzibą fundacji jest Szczecin, a biuro CenEA mieści się w szczecińskim Technoparku przy ul. Cyfrowej 2.