Dwie kadencje w polityce podatkowoświadczeniowej: programy wyborcze i ich realizacja w latach 2007-2015

W Raporcie „Dwie kadencje w polityce podatkowo-świadczeniowej: programy wyborcze i ich realizacja w latach 2007-2015” przedstawiono analizę rozwiązań wprowadzonych w systemie podatkowo-świadczeniowym podczas VI i VII kadencji Sejmu i ich konsekwencje dla sektora finansów publicznych i różnych grup społecznych oraz zestawienie obietnic przedwyborczych koalicji PO-PSL z 2007 i 2011 r. z faktycznie wprowadzonymi zmianami.
Zagadnienia metodologiczne oraz pomocnicze tabele i wykresy do Raportu zamieszczono w Załączniku.

Progi dochodowe dla poszczególnych rodzajów gospodarstw domowych wykorzystane w Raporcie  można znaleźć w Tabeli Z6 w Załączniku.

Dane do wykresów z Raportu.

Prezentacja przedstawiona podczas konferencji prasowej dotyczy metody mikrosymulacji wykorzystanej do przygotowania Raportu oraz podsumowuje jego wyniki.