Przedwyborcze pięć miliardów: jak je wydać i skąd je wziąć

W Raporcie „Przedwyborcze pięć miliardów: jak je wydać i skąd je wziąć” przedstawiono analizę konsekwencji przykładowych pakietów reform, łączących różne zmiany elementów systemu podatkowo-świadczeniowego. Pakiety zostały skalibrowane w taki sposób, by całkowite konsekwencje każdego z nich wynosiły około 5 mld złotych rocznie. Raport stanowi kontynuację wyliczeń przedstawionych w II Raporcie Przedwyborczym CenEA, a analizowane pakiety skonstruowane zostały w taki sposób, by odzwierciedlać różne priorytety dystrybucyjne z punktu widzenia wpływu jaki modelowane rozwiązania mają na sytuację finansową gospodarstw domowych.

Zagadnienia metodologiczne zamieszczono w  Załączniku.