Portfele gospodarstw domowych po exposé premier Beaty Szydło

W Komentarzu „Portfele gospodarstw domowych po exposé premier Beaty Szydło” przedstawiono szczegółową analizę zapowiedzi z exposé wygłoszonego w Sejmie 18.11.2015 r. o bezpośrednim wpływie na zasobność portfeli polskich gospodarstw domowych – programu „Rodzina 500+” oraz podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł rocznie. Jak wynika z wyliczeń CenEA na zapowiadanym na 2016 r. wprowadzeniu świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko skorzysta 2,7 mln rodzin posiadających dzieci w wieku do 18 lat, co stanowi 62% wszystkich rodzin z dziećmi. Połączenie wprowadzenia świadczenia z podniesieniem kwoty wolnej od podatku oznaczać będzie poprawę sytuacji materialnej 95% gospodarstw domowych. W sumie te dwie zmiany kosztować będą budżet państwa 44,3 mld zł rocznie.
Progi dochodowe dla poszczególnych rodzajów gospodarstw domowych wykorzystane w Raporcie można znaleźć w załączonej Tabeli.