Zamknięte szkoły: warunki uczniów do nauki zdalnej w okresie pandemii COVID-19

W związku z pandemią koronowirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 roku przedłużył zamknięcie polskich szkół do 10 kwietnia 2020 roku, wprowadzając jednocześnie obowiązek prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów w tym okresie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 25 marca 2020 roku 4,6 mln uczniów w Polsce kształci się zatem zdalnie, przy czym możliwość ponownego otwarcia szkół lub przedłużenia okresu nauki zdalnej zależeć będzie od dalszego rozwoju pandemii. W obecnej sytuacji gorsze warunki mieszkaniowe i brak dostępu do komputera i Internetu może wielu uczniom znacząco utrudnić lub wręcz uniemożliwić naukę w najbliższych tygodniach. Jak pokazano w niniejszym Komentarzu, nagła konieczność przejścia szkół na nauczanie zdalne istotnie uwypukla zakres nierówności wśród gospodarstw domowych zarówno w dostępnie do technicznego wyposażenia koniecznego do udziału uczniów w tej formie edukacji, jak i w odniesieniu do warunków mieszkaniowych, w jakich nauczanie to może się odbywać.

Komentarz jest dosępny tutaj.

Wyniki przedstawione w komentarzu są dostępne również w formacie Microsoft Excel.