Kajetan Trzciński

Analityk | CenEA

Kajetan Trzcinski jest analitykiem w CenEA od września 2018 roku. Stopień licencjata z politologii uzyskał na University of East Anglia (2015), zaś stopień magistra z ekonomii politycznej na London School of Economics and Political Science (2017). Przed dołączeniem do CenEA pracował w Brukseli dla różnych organizacji pozarządowych.

W CenEA zajmuje się  rozwojem mikrosymulacyjnego modelu podatkowo-świadczeniowego i polskiej części międzynarodowego modelu mikrosymulacjnego EUROMOD, oraz aplikacją obydwu modeli do analiz polyki społecznej.

Email: ktrzcinski@cenea.org.pl