Zamrożony PIT i utrzymane wyższe stawki VAT – jak brak zmian w podatkach wpłynie na budżety gospodarstw domowych?

Rządowy projekt budżetu państwa na 2017 rok skierowany do Sejmu 28.09.2016 r. zakłada po raz kolejny utrzymanie na nominalnie niezmienionym poziomie parametrów w systemie podatku dochodowego PIT oraz podtrzymanie na kolejne dwa lata podniesionych tymczasowo w 2011 r. stawek podatku od towarów i usług VAT. W tym pierwszym przypadku rząd Prawa i Sprawiedliwości zamraża parametry systemu podatkowego po raz drugi z rzędu, tym samym kontynuując podejście stosowane w tym zakresie przez rządy koalicji PO-PSL. Najważniejsze z tych parametrów, czyli kwota wolna od podatku i koszty uzyskania przychodu, pozostają na tym samym poziomie od 2007 roku. Jak pokazano we wcześniejszych analizach (Myck i in., 2015b) podejście to w latach 2008-2015 podniosło wysokość obciążenia gospodarstw domowych podatkiem PIT o ponad 9,3 mld złotych w ujęciu rocznym.