Ćwierć wieku później: długookresowe konsekwencje „terapii szokowej” na poziomie indywidualnym.

Okres realizacji: styczeń 2016 – grudzień 2018

Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki