Search results for Płeć & Niewrówności

Financial and non-financial private transfers from close ones: beyond family and kinship

Read more

Polityka prorodzinna w Polsce: jak podnieść jeden z najniższych wskaźników dzietności w Europie?

Read more

Income Inequality in Transition. New Results for Poland Combining Survey and Tax Return Data

Read more

From Partial to Full Universality: The Family 500+ Programme in Poland and Its Labour Supply Implications

Read more

Ćwierć wieku później: długookresowe konsekwencje „terapii szokowej” na poziomie indywidualnym.

Read more

“Who gets to look nice and who gets to play? Effects of child gender on household expenditures”

Read more

Wpływ programu Rodzina 500+ na podaż pracy

Read more

Pułapka bezrobocia i polski system świadczeń rodzinnych: modyfikacje systemu wspierające zatrudnienie rodziców.

Read more

Wpływ polityki rodzinnej i rynku pracy na zatrudnienie i dzietność mężczyzn i kobiet

Read more