Search results for Płeć & Niewrówności

Round table „Women in politics: why are they under-represented?”

Czytaj więcej

Gender preferences in Central and Eastern Europe as reflected in partnership and fertility outcomes

Read more

Dlaczego w polityce jest mniej kobiet niż mężczyzn?

Read more

Transformacja (nie tylko) gospodarcza: kobiety na rynku pracy w kontekście zmieniających się norm społecznych

Read more

Financial and non-financial private transfers from close ones: beyond family and kinship

Read more

Polityka prorodzinna w Polsce: jak podnieść jeden z najniższych wskaźników dzietności w Europie?

Read more

Income Inequality in Transition. New Results for Poland Combining Survey and Tax Return Data

Read more

From Partial to Full Universality: The Family 500+ Programme in Poland and Its Labour Supply Implications

Read more

Ćwierć wieku później: długookresowe konsekwencje „terapii szokowej” na poziomie indywidualnym.

Read more