Search results for Przemiany & Reformy

Transformacja (nie tylko) gospodarcza: kobiety na rynku pracy w kontekście zmieniających się norm społecznych

Read more

COVID19 | FREE Network Project

Read more

Polityka prorodzinna w Polsce: jak podnieść jeden z najniższych wskaźników dzietności w Europie?

Read more

Income Inequality in Transition. New Results for Poland Combining Survey and Tax Return Data

Read more

Ce2 Workshop 2020 – EVENT CANCELLED

Czytaj więcej

Reevaluating distributional consequences of the transition to market economy in Poland: new results from combined household survey and tax return data

Read more

Lights along the frontier: convergence of economic activity in the proximity of the Polish-German border, 1992-2012

Read more

Ćwierć wieku później: długookresowe konsekwencje „terapii szokowej” na poziomie indywidualnym.

Read more

Policy in the Pipeline: Identifying Regional Public Investment Priorities Using a Natural Experiment

Read more