Transformacja (nie tylko) gospodarcza: kobiety na rynku pracy w kontekście zmieniających się norm społecznych

W obecnej sytuacji, gdy wiele państw zmaga się ze znaczącym spowolnieniem gospodarczym związanym z pandemią COVID-19, wcześniejsze kryzysy gospodarcze, jak na przykład ten związany z transformacją ustrojową z lat 90-tych XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej i na terenach byłego Związku Radzieckiego, mogą posłużyć jako ważny punkt odniesienia. Zmiany towarzyszące transformacji miały istotny wpływ na całą strukturę społeczną dotykając różne grupy w odmienny sposób. Jednym ze szczególnych wymiarów tych zmian, ważnym także przy obecnym kryzysie w wyniku pandemii COVID-19, są względne korzyści i straty kobiet i mężczyzn. W niniejszym komentarzu dokonano analizy zmian w pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, jak i norm społecznych związanych z aktywnością zawodową, w różnych państwach od czasu transformacji.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku obecnego kryzysu gospodarczego związanego z pandemią COVID-19, zmiany społeczno-ekonomiczne okresu transformacji gospodarczej pozostawiły kobiety w Polsce w mniej korzystnej pozycji w porównaniu do mężczyzn. W komentarzu omówiono dwa główne źródła nierówności pomiędzy płciami w kontekście polskiego rynku pracy, w postaci różnic w poziomie zatrudnienia i płacach. Pomimo względnego postępu, który nastąpił w tych wymiarach w ciągu ostatnich trzydziestu lat, znaczące nierówności pomiędzy mężczyznami i kobietami istnieją nadal i mogą mieć istotny wpływ na przyszłą sytuację, w szczególności w odniesieniu do ryzyka ubóstwa w starszym wieku.

Raporty krajowe z Białorusi, Gruzji, Łotwy i Rosji są dostępne po angielsku i w językach narodowych tutaj.