Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), realizowany w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach międzynarodowej współpracy naukowej konsorcjum SHARE-ERIC.

Realizacja: marzec 2016 – grudzień 2017.