Wpływ programu Rodzina 500+ na podaż pracy

Okres realizacji: Maj 2016 – Sierpień 2016

Oszacowanie wpływu programu Rodzina 500+ wprowadzonego w kwietniu 2016 roku na aktywność zawodową rodziców. 

Zrealizowany na zlecenie Narodowego Banku Polskiego.