Dlaczego w polityce jest mniej kobiet niż mężczyzn?

Na całym świecie na stanowiskach politycznych jest znacznie mniej kobiet niż mężczyzn, a dysproporcje są szczególnie widoczne w przypadku wyższych stanowisk. W Polsce w początkowych latach transformacji udział kobiet w polityce był mocno ograniczony i od wielu lat Polska plasuje się dość nisko w rankingu państw europejskich biorąc pod uwagę ogólne wskaźniki równości a w szczególności pozycję kobiet w polityce. W 2011 roku polski rząd podjął kroki w kierunku zmniejszenia dysproporcji udziału kobiet w polityce poprzez wprowadzenie proporcjonalnych kwot na listach wyborczych. Jednak mimo wzrostu udziału kandydatek na tych listach i mimo wzrostu liczby posłanek w Sejmie, liczba kobiet w Parlamencie nadal pozostaje istotnie niższa od liczby mężczyzn. Częściowo wynika to zapewne z konserwatywnych poglądów czy wręcz uprzedzeń samych wyborców. Jednak znaczącą rolę odgrywają również uprzedzenia wewnątrz partii politycznych, których liderzy nie umieszczają kobiet na wysokich pozycjach list wyborczych. Wydaje się zatem, że samo wprowadzenie kwot płci nie wystarczy do pokonania barier stojących przed kobietami w procesie wyborczym i konieczne mogą być kolejne, bardziej kompleksowe zmiany w prawie.

Pełna treść Raportu jest dostępna tutaj.

Raporty krajowe z Białorusi, Gruzji, Łotwy, Ukrainy i Rosji  dostępne po angielsku i w językach narodowych tutaj.